از همراهی و زمانی که به اشتراک می گذارید از شما سپاسگزاریم

اطلاعات کلی شما

سوالات زیر برای سنجش مخاطبین و دسته بندی شرکت کنندگان می باشد

سن شما در چه بازه ای است؟

سطح تحصیلات شما چه میزان است؟

کسب و کار شما در حال حاظر چیست؟

میزان درک کلی شما

این سوالات مشخص کننده میزان آشنایی شما با دیجیتال مارکتینگ است

یک دیجیتال مارکتر به نظر شما چطور شخصیتی دارد؟

اگر بخواهید یک تعریف ساده از دیجیتال مارکتینگ داشته باشید، آن تعریف چیست؟

بررسی فاکتور های مهم

انتخاب مهم ترین معیار ها از نظر شما

به نظر شما سه فاکتور مهم برای ورود به یک دوره حرفه ای دیجیتال مارکتینگ کدامند؟
اگر فاکتورهای شما در لیست فوق نیستند، برای ما از این طریق ارسال کنید

اطلاعات شما

لطفا اطلاعات تماس و نحوه آشنایی خود را با ما برایمان ارسال کنید


تمامی حقوق نزد آلما هاست محفوظ می باشد

Menu